Светлината ви да заблести

  Идеи за урок за по-големи деца

  Тема: Светлината ви да заблести

  Песен: „Блести, светлина!“ (Сборник детски песни, с. 96)

  Дейност 

  Преди дейността включете фенерче и го скрийте някъде в стаята, където близките ви няма да забележат, че свети. 

  В началото на дейността им кажете, че сте скрили фенерче някъде в стаята. Помолете ги да видят дали ще могат да кажат къде е фенерчето, без да стават от местата си. Помолете някого да угаси лампите в стаята. Помолете близките си да опитат сега дали могат да видят къде е фенерчето. Попитайте: 

  ⦁ Защо можете да го видите много по-лесно, когато лампите са угасени? 

  Обяснете на семейството си, че живеем в свят, който става все по-тъмен. Колкото по-тъмен става светът, нашият пример ще става все по-светъл за хората около нас. 

  Със семейството си прочетете Филипяните 2:15 и Матей 5:14–16. Попитайте: 

  ⦁ Какво ни моли Исус да правим?

  ⦁ С каква светлина трябва да блестим? 

  ⦁ Как блестим с такава светлина? (Като правим нещата, които Исус би правил.)

  Обяснете, че понякога сме пример, без да го осъзнаваме. Често някой наблюдава действията ни, без ние да знаем. Попитайте:

  ⦁ Кои са някои качества, които бихте искали хората да забелязват във вас?

  ⦁ Кой е бил пример за подражание за вас? Защо?

  Покажете на всички картината, включена в този урок. Можете да я разпечатате преди урока от следния линк: https://www.lds.org/media-library/images/lighted-lighthouse-796662?lang=eng

  Попитайте:

  ⦁ Какво виждате тук?

  ⦁ Защо моряците се нуждаят от фар или маяк?

  Обяснете, че президент Монсън учи, че младежите на Църквата „са призовани да се издигат като маяк на храм, който отразява светлината на Евангелието във все по-мрачния свят“. Той също така учи, че като чедо Божие всеки от нас е дете на светлината. Можем да получаваме повече светлина, като следваме нашия Спасител Исус Христос. Исус Христос и Небесният Отец ни обичат и искат да заблестим за другите и да ги водим при Христос. Можем да заблестим само като бъдем себе си и следваме заповедите, като например молитвата и четенето на Писанията (вж. Liahona, август 2015 г., Томас С. Монсън, „Бъдете светлина“).

  Разпечатайте дадената илюстрация за всяко дете (или можете да предложите на децата сами да нарисуват фар и звезди). Помолете децата да напишат в звездите идеи как могат за заблестят за другите по примера на Исус Христос.  Помолете децата да оцветят звездите.

  Почерпка: Трюфели от тесто за бисквити (без печене)

  Тесто:

  ½ ч.ч. несолено масло, размекнато 

  ¾ ч.ч. кафява захар 

  1 ч.л. ванилия 

  1¼ ч.ч. брашно 

  ½ ч.л. сол

  4 с.л. мляко 

  1 ч.ч. парченца шоколад (средно сладък) 

  Шоколадова глазура:

  340 г. тъмен шоколад, разтопен

  Смесете съставките за тестото, направете на топки и потопете в разтопения шоколад.