Светлината ви да заблести

  Идеи за урок за по-малки деца

  Тема: Светлината ви да заблести

  Песен: „Исус иска лъч слънчев да бъда“ (Сборник детски песни, с. 38)

  Дейност 

  Преди дейността включете фенерче и го скрийте някъде в стаята, където близките ви няма да забележат, че свети. 

  В началото на дейността им кажете, че сте скрили фенерче някъде в стаята. Помолете ги да видят дали ще могат да кажат къде е фенерчето, без да стават от местата си. Помолете някого да угаси лампите в стаята. Помолете близките си да опитат сега дали могат да видят къде е фенерчето. Попитайте: 

  ⦁ Защо можете много по-лесно да видите фенерчето, когато лампите са угасени? 

  Обяснете на семейството си, че светлината в този пример представлява доброто влияние на Исус Христос. А тъмнината представлява злото влияние на Сатана. Живеем в свят, който става все по-тъмен. Но ние можем да помагаме светлината на Исус да заблести. 

  Светнете с фенерче. Помолете едно дете да го държи, докато четете на глас Матей 5:16. Обяснете, че днес Исус не е на земята. Но ние можем да правим така, че светлината Му да свети: можем да блестим с Неговата светлина. Можем да правим това, което Той би правил, ако беше тук. Ние сме като слънчеви лъчи. А слънцето е Исус.

  Помолете децата на нарисуват слънце с лъчи и изпейте заедно песента „Исус иска лъч слънчев да бъда“ (Сборник детски песни, с. 38).“ Ако сте изпели песента в началото на урока, изпейте я пак. 

  За да могат децата да се упражняват как да бъдат пример, ги помолете да изпеят песента „Do As I’m Doing“ (вж. Children’s Songbook, с. 276). Докато пеете песента, всички ще трябва да следват това, което прави ръководителят. Позволете на всички да се редуват да бъдат ръководители. 

  След играта обяснете, че е важно да бъдем добър пример, като си спомняме, че хората могат да виждат нашия пример и да го следват. И ако носим светлината на Исус в света и хората ни следват, те също ще стават слънчеви лъчи и светът ще става по-светъл. 

  Почерпка: Трюфели от тесто за бисквити (без печене)

  Тесто:

  ½ ч.ч. несолено масло, размекнато 

  ¾ ч.ч. кафява захар 

  1 ч.л. ванилия 

  1¼ ч.ч. брашно 

  ½ ч.л. сол

  4 с.л. мляко 

  1 ч.ч. парченца шоколад (средно сладък) 

  Шоколадова глазура:

  340 г. тъмен шоколад, разтопен

  Смесете съставките за тестото, направете на топки и потопете в разтопения шоколад.