ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

  Господ очаква от нас да изпълняваме нашия ангажимент за излизане на срещи и брак, дори ако този процес не винаги е лесен.
  Послание за благодарност и обещание към жените от Църквата през 2019 г.
  Достойните млади мъже ще може да бъдат ръкополагани в сан на свещеничеството през януари в годината, когато навършват 12, 14 и 16 г.
  В приложението Евангелска библиотека вече има нов раздел, наречен „Пълнолетни младежи (публикации)“, със съдържание, създадено специално за пълнолетни младежи.
  Седмица 4
  Осветете света като следвате примера на Исус Христос
  В клон Стара Загора на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се проведе конференция за несемейни над 31 г.
  Обща конференция, Октомври 2018 г