ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

  Някой ден ще бъдем изненадани да открием колко различно е разбирането ни за съвършенството от това, на което Спасителят ни учи за съвършенството.
  Следвайки примера на Спасителя, се опитвам да се съсредоточавам по-малко над нещата, които „трябва“ да правя и повече над нещата, които е важно да правя
  В сградата на клон Сливен на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се проведе конференция за несемейни над 31 г.
  Промяната е възможна заради него
  Всички членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни са поканени да участват в 189-тата годишна обща конференция, която ще се състои на 6 и 7 април 2019 г.
  За отделни членове и семейства
  Група Хасково на Църквата на Исус Христос на светиите от последните проведе ден на отворените врати на тема 'Спасителят Исус Христос'.
  Господ очаква от нас да изпълняваме нашия ангажимент за излизане на срещи и брак, дори ако този процес не винаги е лесен.