ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

  За отделни членове и семейства
  Група Хасково на Църквата на Исус Христос на светиите от последните проведе ден на отворените врати на тема 'Спасителят Исус Христос'.
  Господ очаква от нас да изпълняваме нашия ангажимент за излизане на срещи и брак, дори ако този процес не винаги е лесен.
  Послание за благодарност и обещание към жените от Църквата през 2019 г.
  Достойните млади мъже ще може да бъдат ръкополагани в сан на свещеничеството през януари в годината, когато навършват 12, 14 и 16 г.
  В приложението Евангелска библиотека вече има нов раздел, наречен „Пълнолетни младежи (публикации)“, със съдържание, създадено специално за пълнолетни младежи.
  Седмица 4
  Осветете света като следвате примера на Исус Христос