Всички Март

Дарение за център от семеен тип в Горна Оряховица

 

Магдалена Трайкова – директор на центъра, връчи благодарствено писмо на представителите на Църквата. Представител от Общината бе Миглена Папазова - старши експерт „Социални дейности и здравеопазване".

Мормонските жени отбелязват 175-тата годишнина на Обществото за взаимопомощ

Членовете на Обществото за взаимопомощ по целия свят отбелязват 175-тата годишнина на най-голямата женска организация в света. Обществото за взаимопомощ в Наву е организирано от първите членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в Илинойс на 17 март 1842 г.

Вяра – първият принцип на Евангелието

„Ние вярваме, че първите принципи и обреди на Евангелието са: първо, вяра в Господ Исус Христос; второ, покаяние; трето, кръщение чрез пълно потапяне за опрощение на греховете; четвърто, полагане на ръце за даване дара на Светия Дух“. 

Участие в научна конференция „Хармония в различията“

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) взе участие в третата национална научна конференция „Хармония в различията“, която се проведе на 9.12.2016 г. в Университета по библиотекознание и информационни технологии - София. 

Изложба на детски рисунки

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони), както и различни религиозни деноминации, бяха поканени на откриването на изложба от детски рисунки на тема  "Вярата - мечта за по-добър свят", състояло се на 30.12.2016 г. в мраморното фоайе на Столична община.