8 декември

Исус се моли за другите, вие можете да правите същото

Някои от най-запомнящите се слова на Исус Христос не са насочени към Неговите ученици, а към Неговия Отец в небесата, когато Той се моли за околните. Когато се стремим да подобрим начина, по който се молим, можем да гледаме на Христос като на върховния ни пример.

ТРИ ПРОСТИ НАЧИНА ДА ГО ПРАВИМ

Кога бе последният път, когато се молихте със семейството си? Молете се със семейството си на вечеря или тази вечер преди да си легнете.Никога не сте се молили?Попитайте Бог как можете да бъдете отговор на нечия молитва.

ДРУГИ НАЧИНИ ДА УЧАСТВАМЕ

Научете за силата на молитвата.

Молете се на глас, като споменете всички неща в живота ви, за които сте благодарни на Бог.

Досетете се за приятели, които в момента преминават през големи трудности. Молете се за тях.

Прочетете и размишлявайте над Господната молитва.

Изправени сте пред голяма трудност? Молете се на Бог да ви даде помощ и напътствие.

Научете се как да получавате отговори на молитвите.

Посетете JustServe.org за повече начини да осветите света (#ОсвететеСвета) във вашата общност (само за САЩ и Канада).

 

"9 А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име!

10 Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята;

11 Дай ни днес насъщния хляб;

12 и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници.

13 И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Aмин“.

Матей 6:9–13