6 декември

Исус четял Писанията, вие можете да правите същото

Исус Христос започнал да овладява Писанията през детството си. Когато изучаваме Божието слово, можем да намираме вдъхновение, убежище и сила.

ТРИ ПРОСТИ НАЧИНА ДА ГО ПРАВИМ

Публикувайте в социалните медии някой от любимите си стихове от Писанията.Пратете SMS със стих от Писанията на човек, който се нуждае от мотивация.Нагласете будилника си да звъни сутринта 15 минути по-рано, за да изучавате Писанията.

ДРУГИ НАЧИНИ ДА УЧАСТВАМЕ

Отделете време, за да наизустите любим стих от Писанията.

Свалете едно от следните мобилни приложения за Писанията, за да направите по-удобно изучаването на Писанията.

Слушайте Писанията по пътя ви към работа през тази седмица.

Намерете три стиха в Писанията, които ви описват. Споделете ги с някого, който ви е близък.

Поставете мобилно приложение за Писанията на основния екран на вашия смартфон.

Подарете на някого една от книгите с Писания.

Посетете JustServe.org за повече начини да осветите света (#ОсвететеСвета) във вашата общност (само за САЩ и Канада).

 

 

„16 И дойде в Назарет, където беше отгледан, и по обичая Си влезе в синагогата в събота и се изправи да чете.

17 Подадоха Му свитък от книгата на пророк Исайя; и Той, като разгъна свитъка, намери мястото, където беше писано:

"Духът на Господа е на Мене, защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите; пратил Ме е да проглася освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода угнетените“.

Лука 4:16–18