18 декември

Исус почитал Господния ден, вие можете да правите същото

В Господния ден Исус вършел делото на Своя Отец, като изцелявал болните и се грижел за нуждите на Своите ученици. Като подобрим качеството на нашето поклонение по време на Господния ден, ще открием, че неделята действително е ден за почивка, не само за тялото, но и за душата.

ТРИ ПРОСТИ НАЧИНА ДА ГО ПРАВИМ

Посетете член на семейството.Изключете телефона си днес за няколко часа.Посетете религиозна служба, близо до вас.

ДРУГИ НАЧИНИ ДА УЧАСТВАМЕ

Научете наизуст любим стих от Писанията или религиозен цитат.

Открийте предците си, като проучвате семейната си история. FamilySearch може да ви помогне да започнете.

Поканете някой на обяд или вечеря в неделя.

Прекарайте известно време в осъвременяване или започване на личната ви история.

Запишете няколко начина, по които може да се доближавате до Бог.

Утре подкрепете някоя фирма, която не работи в неделя.

Посетете JustServe.org за информация относно повече начини да осветите света (#ОсвететеСвета) във вашата общност (само за САЩ и Канада).

 

“11 А Той им каза: Кой от вас, ако има една овца и тя в съботен ден падне в яма, няма да я улови и извади?

12 А колко по-ценен е човек от овца! Затова е позволено да се прави добро в съботен ден.

13 Тогава каза на човека: Протегни ръката си. И той я протегна; и тя стана здрава като другата“.

Матей 12:11–13