11 декември

Исус служил на децата, вие можете да правите същото

Докато размишляваме за повития в пелени Младенец по Коледа, също трябва да обърнем внимание на действията на възрастния Спасител, който моли своите ученици: „Оставете дечицата да дойдат при Мене“. След като Той им е посвещавал време, ние също можем.

3 ЛЕСНИ НАЧИНА ДА ГО ПРАВИМ

Попитайте вашите деца за какво според тях трябва да се молите в семейната ви молитва.Отделете една вечер седмично, предназначена за вас и вашите деца. Открийте някои идеи тук.

Купете като коледен подарък портрет на Исус Христос за стаята на вашите децата. Обяснете на децата ви за любовта на Спасителя към тях.

 

ДРУГИ НАЧИНИ ДА УЧАСТВАМЕ

Включете се в обучението на местни студенти.

Прочетете с децата ви Марк 10:13–16, за да научите как Исус Христос е общувал с децата и ги е обгръщал с любов.

Регистрирайте се да станете наставник на деца в риск.

Планирайте да излезете с всяко от вашите деца поотделно.

Научете вашето дете, внук, племенница или племенник на някое ново умение.

Научете вашето дете да се моли на Бог преди лягане.

Отделете време за семейна вечеря.

Обещайте да намалите скоростта при шофиране, винаги когато навлизате в училищна зона.

Когато вашите деца ви говорят нещо, спрете с моментното ви занимание, за да ги изслушате.

Посетете JustServe.org за информация относно повече начини да осветите света (#ОсвететеСвета) във вашата общност (само за САЩ и Канада).

 

“13 Тогава доведоха при Него дечица, за да се докосне до тях; а учениците ги смъмриха.

14 Но Исус, като видя това, възнегодува и им каза: „Оставете дечицата да дойдат при мене; не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство.“

Марк 10: 13–14