Пропусни главно меню

Осветете света

На всяка Коледа отбелязваме живота на Исус Христос, Светлината на света.
Като следваме ученията Му, позволяваме на светлината Му да озарява нашия живот и този на другите. Тази година използвайте този календар като отправна точка за планирането на свързаните ви с Коледа дейности и помогнете #ДаОсветимСвета,
като служим на нуждаещите се.