Fiji

Последни статии

Дарение за кризисен център в Русе

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) дари мебели, два климатика, домакински електроуреди и щори на Кризисен център за лица, пострадали от домашно насилие към Сдружение „Център Динамика” – гр. Русе

186-та годишна обща конференция

Президент Томас С. Монсън обяви планове за строеж на 4 нови храма: Хараре, Зимбабве; Кито, Еквадор; Белен, Бразилия и Лима, Перу.

Дарение за Дом за деца в Плевен

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) дари автоклав (уред за извършване на стерилизация ) и 70 олекотени завивки на Дом за медико-социални грижи за деца, Плевен.

Честване на 174-тата годишнина на Обществото за взаимопомощ

„Да увеличим своята лична вяра и праведност;  да подсилваме семействата и домовете си;  да търсим и помагаме на хората в нужда – тези са посоките, в които трябва да удвоим  усилията си  занапред“, 

Послание на президентството от Източна Европа

"Ела и ме следвай" Лука 18:22

ДАРЕНИЕ ЗА ЕВРЕЙСКИ ЦЕНТЪР „ХАБАД“

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) дари компютри, принтер, офис оборудване и телефонна система на център „Хабад“ в София, служещ като административен офис на еврейските клонове в България. 

Книгата на Мормон – Божествено послание

 „Ние вярваме, че Библията е словото Божие, доколкото е преведена правилно; вярваме също, че Книгата на Мормон е словото Божие”.

Дарение за МБАЛ Сливен

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) направи дарение на Отделението по акушерство и гинекология в МБАЛ “Д-р Иван Селимински” – Сливен. 

Дарение за кризисен център

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) дари мебели и домакински електроуреди, с което подпомогна откриването на Кризисен център за жени жертви на домашно насилие в град Димитровград. 

Коледно послание на първото президентство

Докато коледните празници ни обгръщат с цялото си величие, нека ние, също като мъдреците, търсим ярката звезда да ни води из нашите възможности по Коледа да служим на своите ближни. Нека всички да отпътуваме духовно до Витлеем, носейки със себе си нежно и любящо сърце като дар за Спасителя.

Църквата стартира Коледна инициатива "Роди се Спасител" (A Savior Is Born)

Видео клип и интернет съдържание са създадени, за да бъдат споделяни с милиони хора

„Запознайте се с мормоните“

Какво знаят обикновените хора за мормните? Почти нищо! Някои си припомнят мрачните истории на Конан Дойл, а някои са гледали нещо критично по телевизията. 

Истинското щастие в живота ми

Не се хваля със своята сила, нито със своята мъдрост; но ето, радостта ми е пълна, да сърцето ми е преизпълнено с радост и аз ще се радвам в своя Бог.

Евангелието променя живота

Ключът към нашето обръщане стана разбирането за дълбочината на Неговата любов към нас и Неговите действия, насочени към това да ни помогне да се завърнем при Него. 

Тържествено събрание по случай завършване на учебната година за Семинар и Институт

    Целта на уроците от Семинара и Института е да помогнат на учениците да придобият по-задълбочено разбиране за ученията на Спасителя Исус Христос, да ги насърчат да живеят според  тях и да се научат да разпознават напътствията на Светия  Дух.

Посланието на Седемдесетте - Едно сърце и един ум

Ако искаме да бъдем и да останем единни, трябва да си прощаваме един на друг. 

Посещението на апостол Ръсел М. Нелсън в България

На 30-май от 14.00 ч. до 16.00 ч. се проведе официалната конференция по случай 25-тата годишнина от освещаването на България за проповядване на Евангелието и посещението на Апостол Ръсел М. Нелсън. В конферентната зала на хотел Балкан в град София се събраха около 500 светии от цяла България.

Посланието на Седемдесетте

Втората голяма заповед

Запитват Исус Христос: „Учителю, коя е голямата заповед в закона? А Той му рече: „Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум“. Това е голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тая: „Да възлюбиш ближния си, както себе си“. На тия две заповеди стоят целият закон и пророците“. (Матея 22: 36-40)

 

Как аз знам

Чувствах с цялата си душа, сърце и разум – ДА! Джозеф Смит наистина е бил Божий пророк (тъкмо този същият Бог, когото питах), и той наистина е възстановил истинската Църква на Господ Исус Христос.

 

Дарът на Единението

Президент Гордън Б. Хинкли учи: „Когато всичко е казано и направено, когато цялата история е изучена, когато най-големите дълбини на човешкия ум са изследвани, няма нищо толкова прекрасно, толкова магическо и толкова велико като този акт на милост“

Нови хуманитарни проекти на Църквата в България

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни дари 137 електродомакински уреда на пострадалите от катастрофалното наводнение на 19.06.2014 г. във Варненския квартал Аспарухово и в гр. Добрич. 

Програма по самообезпечаване

През 2014 г. в шест от клоновете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се проведоха семинари, които запознаха членовете с принципите на самообезпечаването. 

Старейшина Тед Р. Калистър посети България

Беше прекрасна вечер, изпълнена с много силни и просветлени думи, напътстващи всеки от нас. Бяхме благословени, че Българска софийска мисия бе домакин на старейшина Тед Калистър и неговата съпруга.