Fiji

Последни статии

Истинското щастие в живота ми

Не се хваля със своята сила, нито със своята мъдрост; но ето, радостта ми е пълна, да сърцето ми е преизпълнено с радост и аз ще се радвам в своя Бог.

Евангелието променя живота

Ключът към нашето обръщане стана разбирането за дълбочината на Неговата любов към нас и Неговите действия, насочени към това да ни помогне да се завърнем при Него. 

Тържествено събрание по случай завършване на учебната година за Семинар и Институт

    Целта на уроците от Семинара и Института е да помогнат на учениците да придобият по-задълбочено разбиране за ученията на Спасителя Исус Христос, да ги насърчат да живеят според  тях и да се научат да разпознават напътствията на Светия  Дух.

Посланието на Седемдесетте - Едно сърце и един ум

Ако искаме да бъдем и да останем единни, трябва да си прощаваме един на друг. 

Посещението на апостол Ръсел М. Нелсън в България

На 30-май от 14.00 ч. до 16.00 ч. се проведе официалната конференция по случай 25-тата годишнина от освещаването на България за проповядване на Евангелието и посещението на Апостол Ръсел М. Нелсън. В конферентната зала на хотел Балкан в град София се събраха около 500 светии от цяла България.

Посланието на Седемдесетте

Втората голяма заповед

Запитват Исус Христос: „Учителю, коя е голямата заповед в закона? А Той му рече: „Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум“. Това е голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тая: „Да възлюбиш ближния си, както себе си“. На тия две заповеди стоят целият закон и пророците“. (Матея 22: 36-40)

 

Как аз знам

Чувствах с цялата си душа, сърце и разум – ДА! Джозеф Смит наистина е бил Божий пророк (тъкмо този същият Бог, когото питах), и той наистина е възстановил истинската Църква на Господ Исус Христос.

 

Дарът на Единението

Президент Гордън Б. Хинкли учи: „Когато всичко е казано и направено, когато цялата история е изучена, когато най-големите дълбини на човешкия ум са изследвани, няма нищо толкова прекрасно, толкова магическо и толкова велико като този акт на милост“

Нови хуманитарни проекти на Църквата в България

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни дари 137 електродомакински уреда на пострадалите от катастрофалното наводнение на 19.06.2014 г. във Варненския квартал Аспарухово и в гр. Добрич. 

Седмичен календар за семейна домашна вечер 2015 г.

Президентството на областта разгледа положителните отзиви относно Календара за семейна домашна вечер 2014 г., който беше разпечатан и предоставен на всяко едно от нашите семейства през януари и февруари месец.

Програма по самообезпечаване

През 2014 г. в шест от клоновете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се проведоха семинари, които запознаха членовете с принципите на самообезпечаването. 

Старейшина Тед Р. Калистър посети България

Беше прекрасна вечер, изпълнена с много силни и просветлени думи, напътстващи всеки от нас. Бяхме благословени, че Българска софийска мисия бе домакин на старейшина Тед Калистър и неговата съпруга.