Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни

СТИХОВЕ
"Спасението не идва при никой, освен
чрез вяра в Господа Исус Христос"

(Мосия 3:12)."Вярата е основата на свидетелството. Вярата е основата на лоялността към Църквата. Вярата представлява жертва, с желание отдадена за придвижване напред на делото Господно."

(Президент Гордън Б. Хинкли, Лиахона, юли 2001 г.)"Силата на желанието ни да споделим Евангелието с останалите е показател за степента на нашето обръщане във вярата."

(Старейшина Далин Х. Oукс, Лиахона, ноем. 2001 г.)


АКТУАЛНО
* Послание на Първото президентство,
декември 2011* Послание за обучение при посещение,
декември 2011ПРЕДСТОЯЩО
Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни стартира нов онлайн магазин на адрес store.lds.org.
За повече информация - тук

Освещаването на храма в Киев се състоя на 29-ти август 2010г.

Евангелски произведения на изкуството Чрез една достъпна, подвързана със спирала книга Светиите от последните дни вече ще имат достъп до 137 цветни изображения за ползване при преподаване и изучаване на Евангелието. Новата книга "Евангелски произведения на изкуството" е замислена за ползване в класовете на Църквата или у дома. Можете да разгледате и изтеглите изображенията от евангелската колекция - тук.

Новите наръчници за Аароновото свещеничество и Младите жени на английски език може да намерите тук
.

Може да прочетете ръководството за мисионери "Проповядвайте Моето Евангелие" тук.


Доброволци online - тук.

Добро пожаловатьПазарджик и Пловдив се събраха
11.06.2012
На 17ти март сестрите от Обществото за взаимопомощ от Пловдив и Пазарджик
се събраха, за да отбележат 170тата годишнина от основаването ... [Продължение]


Изборът да бъдем благодарни
12.11.2011
Нашият Небесен Отец ни заповядва да бъдем благодарни за всичко (вж. 1 Солунците 5:18) и изисква да отдаваме благодарност за получените благословии (вж. У. и З. 46:32). ... [Продължение]

20-ГОДИНИ ЦЪРКВАТА НА ИСУС ХРИСТОС НА СВЕТИИТЕ ОТ ПОСЛЕДИНТЕ ДНИ В БЪЛГАРИЯ
21.11.2011
На 13 август 2011 г. в Новотел “Пловдив” се състоя тържественото честване по случай 20-годишнината от официалната регистрация на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в България.... [Продължение ]

Посещение в БСМ
07.12.2011
На 22 юни 2011 г. гост на Българска Софийска Мисия бе д-р Рупен Крикорян, председател на Националния съвет на религиозните .... [Продължение]

Среща на колеги
06.06.2011
а 10.06. 2011 г. в сградата на Българска Софийска Мисия се състоя колегиална среща на президент Геролд Рот с издателя и главен редактор на вестник ... [Продължение]

Още новини

07.12.2011Интервю с президент Рот за NEWS.BG
30.11.2011Дарение за Дома за деца, лишени от родителска грижа „Детелина”, Плевен
30.11.2011182-та Обща конференция на Църквата
21.11.2011Поздрав от първия президент на храма в Киев, Украйна, за членовете на Църквата в България
21.11.2011Мисионерска служба преди Великденските празници
21.11.2011Дарение на Църквата за ЦДГ-62 в София
21.11.2011Среща с кмета на централна община „Оборище” – София
21.11.2011Среща с Омбудсмана на Столична община
21.11.2011Среща с посланика на Република Австрия в България
21.11.2011Визита в парламента на Република България