Fiji

Последни статии

Как аз знам

Чувствах с цялата си душа, сърце и разум – ДА! Джозеф Смит наистина е бил Божий пророк (тъкмо този същият Бог, когото питах), и той наистина е възстановил истинската Църква на Господ Исус Христос.

 

Нови хуманитарни проекти на Църквата в България

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни дари 137 електродомакински уреда на пострадалите от катастрофалното наводнение на 19.06.2014 г. във Варненския квартал Аспарухово и в гр. Добрич. 

Седмичен календар за семейна домашна вечер 2015 г.

Президентството на областта разгледа положителните отзиви относно Календара за семейна домашна вечер 2014 г., който беше разпечатан и предоставен на всяко едно от нашите семейства през януари и февруари месец.

Програма по самообезпечаване

През 2014 г. в шест от клоновете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се проведоха семинари, които запознаха членовете с принципите на самообезпечаването. 

Старейшина Тед Р. Калистър посети България

Беше прекрасна вечер, изпълнена с много силни и просветлени думи, напътстващи всеки от нас. Бяхме благословени, че Българска софийска мисия бе домакин на старейшина Тед Калистър и неговата съпруга. 

Дарът на Единението

Президент Гордън Б. Хинкли учи: „Когато всичко е казано и направено, когато цялата история е изучена, когато най-големите дълбини на човешкия ум са изследвани, няма нищо толкова прекрасно, толкова магическо и толкова велико като този акт на милост“